Portfolio - Past Shows

Jazz Canvas Tour to Illinois Aug 16-23, 2011

Jazz Canvas Tour to Illinois Aug 16-23, 2011

Mark Taylor, saxophone

Mark Taylor, saxophone

Mark Lewis, saxophone

Mark Lewis, saxophone

David Marriott Jr., trombone

David Marriott Jr., trombone

Greta Matassa, vocals

Greta Matassa, vocals

Kyle Gregory, trumpet

Kyle Gregory, trumpet

Jay Thomas, trumpet

Jay Thomas, trumpet

Dave Carson, saxophone

Dave Carson, saxophone

Tracie Marsh, bass/vocals

Tracie Marsh, bass/vocals

Michal Vanoucek, piano

Michal Vanoucek, piano